معماری
خانه / شرایط درج کانال

شرایط درج کانال

  • شرایط درج کانال عادی 
  • شرایط درج کانال ویژه
  • هزینه لیست در بخش ویژه

-کانال هایی با محتوای غیر اخلاقی و توهین و سیاسی و ضد دین ثبت نمیگردد

-کانال هایی با اعضای کمتر از ۱۰۰ نفر ثبت نمیگردد

-تایید بنر عادی شما توسط ایمیل می باشد

-فقط لینک کانال شما ثبت می شود مانند (http://telegram.me/example)

-تایید بنر ویژه شما توسط سامانه اس ام اس می باشد

-لینک جوین و لینک کانال شما ثبت می شود مانند (http://telegram.me/example) و (http://telegram.me/joinchat/example)

●۱۰ روزه ۵ هزار تومان
●۲۰ روزه ۹ هزار تومان
●۳۰ روزه ۱۸ هزار تومان


●● ترتیب کانال های ویژه به صورت تصادفی می باشد بدین معنی است که بنر شما دائما درحال جا به جایی می باشد ●●